Product

'ಕೃಪಾ' ಅಂದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗು 'ಸಿಂಧು' ಅಂದರೆ ಸಾಗರ. ಈ ಸಾಗರ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿರದೆ ಅನಾದಿ ಅನಂತನಾದ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವದು - ಇದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ವಿಶ್ವದ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ಮೊದಲೂ ಇತ್ತು ಹಾಗು ...
’कृपा’ म्हणजे आशिर्वाद आणि ’सिंधु’ म्हणजे समुद्र. हा समुद्र पाण्याचा नसून त्या अनादिअनंताचा आहे ज्याचे अस्तित्व ह्या विश्व निर्मितिच्या आधीही होते आणि प्रलया नंतर ...
@media only screen and (min-width: 1000px) and (max-width: 5000px){body.kc-css-system .kc-css-2701415{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-2920279{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-251525{width: 33.33%;}body.kc-css-system .kc-css-2155929{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-1771351{width: 50%;}body.kc-css-system .kc-css-97260{width: 100%;}body.kc-css-system .kc-css-1231130{width: 25%;}body.kc-css-system .kc-css-4072876{width: ...