First Second Third Fourth

Details of selected ProductShree Mahadurgeshwar Prapatti Pustika (Marathi - eBook)
Publisher: Isha Pashyanti Prakashan
Publication Date: Aug 2016
Publication Type: eBook
Price: Rs.10.00

श्री महादुर्गेश्वर प्रपत्ती - श्रावण महिन्याच्या दर सोमवारी सूर्यास्तानंतर फक्त पुरूषांनीच ’श्री महादुर्गेश्वर प्रपत्ती’ करावी. ही प्रपत्ती सामूहिक रित्या करावी; मात्र एकट्याने केली तरी चालू शकेल. त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती या पुस्तिकेत देण्यात आली आहे. त्यात, मांडणी, प्रपत्तीच्या तबकातील सामग्री, प्रपत्ती विधि, कथा तसेच आरती आहे.

               


Login to add products to shopping cart or read sample copy Register if you are a new user and then Login to add products to shopping cart or read sample copy